RuutiBudjettia Laajasalossa

KatiYmpäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Kuluva syksy on ollut Laajasalossa aktiivinen Ruuti-asioiden tiimoilta. Nuoret ovat vaikuttaneet monella tavalla!

Ruutibudjetti on värittänyt vahvasti toimintaa. RuutiBudjetissa on ideana, että nuoret pääsevät mukaan päättämään alueen toiminnasta ja palveluista, suoraan nuorisotyön budjetin käytöstä ja tekemään aloitteita Laajasalon parantamisesta myös muille alueen vaikuttajille.

rubu-112

RuutiBudjetin toteuttaminen Laajasalossa alkoi ideoiden keruulla ylä-asteen oppilailta. Ja ideoitahan tuli! Ideoita kerättiin mm. alueen harrastusmahdollisuuksista, nuorisotalon toiminnasta sekä ympäristöasioihin liittyvistä teemoista.

rubu-113

Ideoita jatkotyöstettiin kolmena päivänä pienryhmissä, jolloin pyrittiin kokoomaan eniten esille tulevat ja nuoria kiinnostavat aiheet. Näistä koostettiin kymmenen erillistä ehdotusta, joista 7.-9.-luokkalaiset äänestävät torstaina 10.11. mieleisiänsä. Äänestystulosten pohjalta päätetään asiat, joita lähdetään ajamaan eteenpäin. Äänestystulokset vahvistavat vielä nuorista sekä nuorisoasiainkeskuksen työntekijöistä koostuva raati. Läpi menneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2017 toiminnassa.

20161108_1341322_resized