KrutBudgetens resultat 2018
Krutbudgeten ger ungdomar makt i att bestämma hur pengarna som är riktade till
ungdomsarbete används och gör ungdomarna delaktiga i att bestämma hur deras
boendeområden skall utvecklas. Åsikter, erfarenheter och förslag på åtgärder
samlas in av ungdomarna och bearbetas av frivilliga ungdomar till initiativ eller åtgärder
som sedan förs till skolorna till omröstning. Röstningsresultaten bekräftas
tillsammans med ungdomarna på förhandlingsmötet där man också kommer
överens om hur man kommer vidare i förverkligande av åtgärderna.

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
Stella Kurten
stella.kurten@hel.fi
puh. 040 5772647INITIATIV?
ÅTGÄRD?

Ungdomsarbetsenhet


Krutbudgetens årsklocka 2017

 • Informationssamling

  30.5.2017 Kansalaistori

 • Verkstäder

  19.9. och 3.10.2017

 • Röstning

  13.10, 16.10, 17.10. och 23.10.2017

 • Förhandlingsmöte

  20.11.2017

 • Verkställande av förslagen

  .

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet


Åtgärder och initiativ Arkiv