Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää.

Ruudin kautta voi vaikuttaa monella tapaa, esimerkiksi erilaisissa toimintaryhmissä toimimalla, tekemällä aloitteen, osallistumalla Ruuti-tapahtumiin tai asettumalla ehdolle Helsingin nuorisoneuvostoon. Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Osa Ruuti-toimintaa on myös osallistava budjetointi, eli Ruuti Budjetti. Sen tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin Nuorisopalvelut käyttävät rahojaan ja resurssejaan. RuutiBudjetin kautta voi vaikuttaa omaan ympäristöönsä, harrastusmahdollisuksiin, retkiin tai muuhun toimintaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä Ruuti-Budjettia toteutetaan ympäristöaiheisen tiedonkeruun menetelmällä. Keväisin nuorilta kerätään vastauksia tiedonkeruuseen mm. Reaktori-tapahumassa sekä alueen kouluilla, jotka ovat Laajasalon ja Sakarinmäen peruskoulut. Tiedonkeruu toimii samalla äänestyksenä, neuvottelukuntaa Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä ei ole.

Vuosikello vuonna 2018

Ympäristöaiheinen tiedonkeruu/äänestys: Laajasalon yläkoulu 17.4., Sakarienmäen yläkoulu 8.5.

Työpajat: Ma 1.10. – Ti 2.10.

Aloitteiden ja toimenpiteiden toteutus: Alkaa heti ja jatkuu vuoden 2019 loppuun

Lisätietoja: http://laajasalo.munstadi.fi/osallisuus/

 

Toimipaikat:

 

Yhteystiedot:
Annina Wallinsalo
alue- ja osallisuusohjaaja
annina.wallinsalo@hel.fi
puh. 040 1623 703