RuutiBudjetissa alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on osa Helsingin kaupungin budjettia ja sen käytöstä päättävät nuoret. RuutiBudjetin tuloksena nuorten ideat näkyvät alueilla. Nuoret ovat ideoimassa ja päättämässä vuosittain seuraavan vuoden nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja nuorisoasiainkeskuksen budjetin suuntaamisesta. Ideoita kerätään useassa vaiheessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuu nuorten vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja alueen kehittämiseen. Lopuksi nuoret äänestävät mielestään tärkeimmät ideat toteutettavaksi seuraavan vuoden toiminnassa. Äänestyksen tuloksen vahvistaa nuorista ja nuorisoasiainkeskuksen työntekijöistä koostuva RuutiBudjetin neuvottelukunta.

RuutiBudjetti-takuu takaa nuorille ja nuorisoasiainkeskukselle oikeudet ja vastuut: RuutiBudjetti_takuu

Mummokahvila, pelihuone Kannelmäkeen ja kiusaamiselle STOP! – nuorten ideat näkyvät ja kuuluvat alueilla.

RuutiBudjettia on kehitetty Haaga-Kaarelan ja Kaakkois-Helsingin nuorisotyössä. Ensimmäisen toimintavuoden toimintaehdotuksia on toteutettu alueilla vuoden 2014 aikana.  Nuoret ideoivat kaksitoista toimintaehdotusta molemmilla alueilla, joista äänestettiin alueiden yläkouluissa. Äänestykseen osallistui molemmilta alueilta 13–14 prosenttia alueiden 13–17-vuotiaista. Yhteensä RuutiBudjetin eri vaiheissa oli mukana noin 30 prosenttia alueiden nuorista. Ehdotukset koskivat niin julkisten tilojen siistimistä ja piristämistä kuin BMX-harjoitteluradan perustamista. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan osana nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 toimintaan ja niille lohkaistaan tarvittava osuus budjetista. Seuraa etusivulta, miten ehdotukset ovat muuttuneet suunnitelmiksi ja teoiksi.

Nuoret osallistuvat RuutiBudjetissa nuorisoasiainkeskuksen budjetin ja toimintasuunnitelmien tekoon niin, että he voivat vaikuttaa alueiden budjetin käyttöön. Isoin käyttövara on työntekijöiden työaika, nuoret voivat määritellä, minkälaista toimintaa nuorille ja nuorten kanssa nuorisotyöntekijät järjestävät alueilla. Lisäksi nuoret voivat vaikuttaa nuorisotalojen sisällä tapahtuvaan toimintaan ja talojen aukioloaikoihin. Pääsääntönä on, että nuorten suunnitteleman toiminnan tulee tukea helsinkiläisten nuorten hyvinvointia ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle nuorelle.

Nuoret voivat myös ehdottaa toimintoja muille kuin nuorisoasiainkeskukselle. Projektit, joihin tarvitaan muita kuin nuorisoasiainkeskusta viedään tiedoksi niistä vastaaville toimijoille, virastoille ja työntekijöille. Nuoret neuvottelevat toteutusehdotuksista ja nuorisoasiainkeskus tukee nuoria ja vie nuorten ehdotuksia niistä vastaaville toimijoille.

Vuoden 2015 budjettia ja toimintasuunnitelmaa on laadittu jälleen Haaga-Kaarelan ja Kaakkois-Helsingin alueilla. Keväällä 2014 alueilla järjestettiin RuBuFest Kannelmäen Sitratorilla ja RuBuPoli-tapahtuma Laajasalon nuorisotalolla. Tapahtumissa kerätystä aineistosta, nuorten huolista, toiveista ja ehdotuksista koottiin teemat syksyn työpajoihin. Työpajoissa ideoista jalostui nuorten laatimia toimintaehdotuksia. Toimintaehdotukset on äänestetty alueiden kouluissa. Vuoden 2015 äänestyksen tulokset hyväksyy RuutiBudjetin neuvottelukunta. Tulokset ensi vuoden toiminnoista 2015 julkaistaan marraskuussa 2014 RuutiBudjetin sivuilla. Stay tuned…

 

RuBuPuu

Nuorisoasiainkeskuksen budjettipuu 2013