RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetissa ideoita kerätään ja jalostetaan vuoden mittaan useassa eri vaiheessa. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni nuori saa tilaisuuden osallistua vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja ympäristönsä kehittämiseen.

RuutiBudjetissa isoin käyttövara on nuorisopalveluiden työntekijöiden työaika. Nuoret voivat määritellä minkälaiseen toimintaan nuorisotyöntekijöiden työpanosta alueilla suunnataan. Nuoret voivat vaikuttaa esimerkiksi nuorisotaloissa tapahtuvaan toimintaan, tapahtumiin ja talojen aukioloaikoihin. Pääsääntönä on, että nuorten suunnitteleman toiminnan tulee tukea helsinkiläisten nuorten hyvinvointia ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle nuorelle.

RuutiBudjetissa nuoret ideoivat ja jalostavat myös sellaisia toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia, jotka liittyvät johonkin muuhun kuin nuorisopalveluiden toimintaan. Sellaiset projektit, joiden toteuttamiseen tarvitaan muitakin kuin nuorisopalvelujen työvoimaa, viedään eteenpäin oikeille toimialoille ja toimijoille. Nuorisopalveluiden rooli on tukea nuoria ideoinnissa ja ohjata nuorten ehdotukset eteenpäin oikeille toimijoille.

Katso tästä RuutiBudjetti-takuu.

Miten RuutiBudjettia käytännössä tehdään?

  1. Tiedonkeruu
  2. Työpajat
  3. Äänestykset
  4. Neuvottelukunnat
  5. Ideoiden toteutus