jullari_kany_2014Tulos_juliste_HAKANY_A3

Äänestys on RuutiBudjetin päätösvaihe. Äänestyksessä mahdollisimman moni alueen nuori sijoittaa äänensä parhaille ehdotuksille. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan seuraavan vuoden nuorisotyössä.