RuutiBudjetti-työpajalaiset ideoivat esimerkiksi työmahdollisuuksia nuorille ja yönutan tytöille Kantsussa    

RuutiBudjetti-työpajassa Kannelmäen nuorisotalolla syyskuussa nuoret ideoivat ja ehdottivat uusia juttuja ja parannuksia omalle alueelleen. Työpajassa syntyi hienoja ideoita ja toimintaehdotuksia. Kantsun työpajaan osallistui yhteensä seitsemäntoista nuorta.

Osallistuvan budjetoinnin RuutiBudjetissa nuoret saavat vaikuttaa siihen, mihin kahden nuorisotyöyksikön varoja ja toimintaa suunnataan. RuutiBudjetissa ovat mukana Haaga-Kaarelan ja Kaakkois-Helsingin nuorisotyön alueet. Syksyn työpajoissa ryhmät miettivät ratkaisuehdotuksia kevään RuBuFest-tapahtumissa esille nousseisiin teemoihin ja ongelmiin.

Työpajalaiset jakautuivat kuuteen ryhmään. Ryhmät keskittyivät seuraaviin aihealueisiin: tyttöjen toiminta, nuorille suunnattu viestintä, vertaisohjaajat ja työmahdollisuudet, kirjasto nuorten tilana, nuorten harrastusmahdollisuudet ja humalaishaitat.

Nuoret työstivät kustakin aihealueesta kaksi toimenpide-ehdotusta. Nuoriso-ohjaaja Essi Junikka pyysi työpajalaisia miettimään vastaukset kysymyksiin miksi, miten, minne, kuka, miten nuoret ovat mukana ja kenen kanssa asia toteutetaan.

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_1

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_2

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_5

Ryhmätyöskentelyn päätteeksi ehdotukset esiteltiin raadille, joka kommentoi nuorten ideoita ja niiden toteuttamista. Raadissa olivat mukana Kanneltalon ja Malmitalon johtaja Antti Manninen, Kannelmäen kirjaston johtaja Solveig Stormbom, Teijo Korva liikuntavirastosta ja Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Katri Kairimo.

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_3

Päivän aikana syntyivät esimerkiksi seuraavat ehdotukset:

Poliisit alkavat kulkea jalan

Näin poliisit pääsisivät käsiksi alueiden ongelmakohtiin. Poliisien toiminta vaikuttaa nuorten turvallisuuden tunteeseen.

Oppitunnit humalaisista ala- ja yläasteikäisille

Lapset ja nuoret saisivat tietoa siitä, miten kohdata humalaisia.

Yönuta tytöille
Tyttöjen itse järjestämää sosiaalista toimintaa nuorisotalolla

Kauneudenhoitola tytöille

Liikkuva monitoimitila Kannelmäen kirjastoon
Kirjaston laajemmat aukiolot lauantaina ja sunnuntaina

Nuorten työmahdollisuudet: nuorille esimerkiksi siivoustöitä  

Viestintä: mainostaminen FB:n ja instan kautta

Nuorten harrastusmahdollisuudet: laadukas jääkenttä Kantsuun

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_6

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_8

RuutiBudjetti_Kannelmaen_tyopaja_9

Seuraavaksi ehdotuksista äänestetään alueen kouluissa lokakuussa. Ehdotuksista suosituimmat toteutetaan vuonna 2015. Seuraava työpaja järjestetään Kettutien nuorisotalolla tiistaina 16. lokakuuta.