Johanna Laukkanen
suunnittelija (ma.)
puh. 09 31089091
johanna.laukkanen@hel.fi

Ruuti – nuorten vaikuttamisjärjestelmä