Johanna Laukkanen
Suunnittelija
Ruuti ja nuorten osallistuva budjetointi
p. 040 358 0815
johanna.laukkanen@hel.fi

Ruuti – nuorten vaikuttamisjärjestelmä