Johanna Laukkanen
Suunnittelija
Nuorisopalvelut / kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Helsingin kaupunki
p. 040 358 0815
johanna.laukkanen@hel.fi